Znovuzrození Kukly 2010-2011

     Zpřístupnění těžní věže dolu KUKLA byl projekt realizovaný STROJÍRNOU OSLAVANY s podporou dotací fondů EU a JmK v Regionálním operačním programu Rozvoj udržitelného cestovního ruchu v regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod . Rekonstrukce zahrnovala celkovou sanaci a opravu historické těžní věže , její přebudování na vyhlídkovou věž s muzeem oslavanských pověstí. Je zpřístupněna panoramatickým výtahem i osobám se ZTP.

     Železobetonová konstrukce s odhalenou korodující výztuží byla kompletně vyvařena a zděný obvodový plášť zcela nově vystavěn. Původní střešní plášť z eternitových šablon byl nahrazen novou cembritovou krytinou. Veškeré dlažby byly vyměněny, původní historická dlažba byla zrestaurována pouze v 5.NP Muzeu oslavanských pověstí. Ve věži je vybudováno odpovídající sociální zázemí pro návštěvníky . Důležitou součástí rekonstrukce je i moderní akustická vestavba díky níž vznikl ve věži tříúrovňový prostor s neopakovatelným Geniem Loci pro pořádání různých informačně-vzdělávacích a kulturně-společenských akcí.

      Nově byl vybudován samostatný přístup k věži, který odděluje pohyb návštěvníků věže od průmyslového provozu v ostatních částech areálu. Rekonstrukční práce na těžní věži byly zahájeny v září 2010 a ukončeny 30.11.2011.

     Provedené náročné sanační práce získaly ocenění na XXII. mezinárodním sympoziu SANACE 2012 titulem Sanační dílo roku 2011. Za citlivou rekonstrukci průmyslového objektu s nápaditým přitažlivým novým využitím, se zřetelem k důrazu na zachování paměti místa, byla těžní věž KUKLA nominována na titul Stavba roku 2012.

 

 

Věž