Kukla chátrající 1974-2009

     Do roku 1985 důl ještě sloužil jako vtažná jáma k odčerpávání důlních vod a v roce 1986 byl definitivně uzavřen železobetonovou deskou. Po ukončení těžby v roce 1973 byl areál dolu Václav Nosek využíván První brněnskou strojírnou a postupně docházelo k různým stavebním úpravám z titulu proměny dolu na strojírenský závod.

     Důlní věže jako takové se žádné úpravy nedotkly a tak postupně chátrala až do roku 2009.

     Od roku 1993 se vlastníkem objektu i celého areálu stala STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o., která nechala 7.7.2009 těžní věž KUKLA rozhodnutím Ministerstvem kultury ČR č.j. MK 3639/2009 OOP prohlásit za kulturní památku.

 

 

Věž