Kukla pracující 1865-1973

     Původní větrací a odvodňovací šachta z roku 1865 byla v letech 1911 - 1913 zmodernizována a přebudována na centrální šachtu jižní části revíru. Všechny staré budovy s vysokým komínem byly zbourány a vystavěny objekty nové. Důl KUKLA se tak stal jedním z nejmodernějších dolů v Rakousku-Uhersku. 41 m vysoká těžní věž je postavena ze železobetonu.

     Unikátnost stavby spočívala v umístění elektrického těžního stroje Koepe v nejvyšší části věže, na rozdíl od většiny ostatních důlních věží, které mají těžní ústrojí umístěno na zemi a do dolu je převedené pouze obřím kolem (typické panorama Ostravska). Jediné dvojče tohoto, v Rakousko-Uherskuprvního technického řešení, se nachází pouze v Maďarské Pesci (Pětikostelí).

     Uhlí pro Oslavanskou elektrárnu těžil a dodával důl Kukla od roku 1913 do roku 1973. V roce 1921 došlo k výbuchu třaskavých plynů, následkem čeho zahynulo 26 horníků. Během roku 1941 vznikl na území dolu pracovní židovský tábor, kam byli přiváženi k vykonávání nejtěžších prací židé z Ivančic a vězni z pevnosti Terezín. V průběhu druhé světové války byla těžní věž několikrát zasažena, ale ani jeden zásah nepoškodil stroje. V roce 1947 došlo k přejmenování dolu KUKLA na důl Václav Nosek a pod tímto názvem byl důl 31. srpna 1973 uzavřen.

 

 

Věž